Intel

Utmaningen

Intel hade i samarbete med det kinesiska ministeriet för utbildning, många sociala webbsidor i Kina. Dessa webbsidor används av kinesiska universitet som en kommunikationsplattform mellan studenter och lärare. Webbplatserna hade utvecklats enligt olika tekniker, och för olika företag. Det var därför inte möjligt att effektivt utveckla dem alla på samma gång, eftersom det skulle vara en kostsam process. Intel kontaktade ChinaSoft med en önskan att kombinera alla sina befintliga sociala webbplatser i Kina med målet att utveckla en ny och modernare plattform byggd i Drupal CMS.

Vår lösning

ChinaSoft föreslog en metod där vi dokumenterade alla Intels befintliga sociala webbplatser i Kina, liksom de mest populära sociala nätverk i Kina. På grundval av denna analys, identifierade ChinaSoft goda egenskaper i Intels befintliga webbplatser, liksom nya häftiga funktioner som de ville lägga till projektet. ChinaSoft producerade ytterligare en komplett uppsättning av wireframes och en teknisk konstruktion dokument av den nya hemsidan. Detta skulle göra den efterföljande utvecklingen mycket mer effektiv.

Slutresultat

Resultatet blev en grundlig rapport som består av en teknisk konstruktion dokument, detaljerade wireframes och en ny och modern design.

Website