Apputveckling

Vi har lång erfarenhet av att utveckla applikationer för smartphones. ChinaSoft hjälper dig hela vägen från idé och utveckling - till lansering och marknadsföring av den nya appen.

Apputveckling - Skapa en App

Förutom vår oslagbara expertis inom apputveckling, tycker vi faktiskt att det är väldigt kul och finner ständigt nya möjligheter som vi alltid delar med våra kunder. Vi gör detta för att våra kunders framgång är vår framgång.

En av våra största styrkor är att vi har möjlighet att jobba med avancerade app-projekt då vi har många utvecklare med alla nödvändiga tekniska färdigheter.

Presentera din idé för oss så återkommer vi med konstruktiva förslag på hur vi kan gå vidare. Vi hjälper alltid till med att publicera appar på App Store/Google Play.

Skriv eller ring oss och berätta din App-idé. Vi hjälper dig att få en överblick över hur appen kan utvecklas och lanseras.

Process

Som kund hos ChinaSoft vägleder vi dig genom hela processen. Nedan beskrivs kort den process vi genomgår tillsammans med kunden, från start till lansering av appar.
1
Det första steget i processen är att ge möjligast detaljerade specifikationer på vad du vill ha. Baserat på detta kan vi ge ett pris och en tidsram för projektet.
2
När du har godkänt priset på projektet, skapar vi en detaljerad plan. Denna plan omfattar tekniska krav, wireframes i hela webbplatsen, databasdesign, ca. 2/3 av grafiskdesign, och ett gantt-diagram av uppgifter och tidsåtgång.
3
Vid planeringen har vi delat projektet in i fyra eller fem milstolpar. Du betalar regelbundet under projektets gång, men sista betalningen görs först efter att projektet överförts.
4
Vi är sedan alltid tillgängliga för vidareutveckling.
app programmering

Kenny Andreasen, MyWillmore

Vi har under en lång period använt oss av en apputvecklare på ChinaSoft. Vårt val baserades på ett antal fördelar som är förknippade med att ha samma person i alla utvecklingsprojekt. Detta innebär att utvecklaren kan ta en aktiv roll i utvecklingen, och möjliggör för honom att snabbt förstå våra behov, planer för ny utveckling, konsekvenserna av nya initiativ, och det smartaste sättet att göra saker. Detta leder till att saker görs rätt från början, eftersom konsekvenserna av nya åtgärder i andra delar av systemet snabbt identifieras.